Instrukcja Biuletynu Informacji Publicznej


Jeżeli chcesz znaleźć informacje o osobie (np. pracowniku urzędu, radnym, kierowniku jednostki itp.), wybierz z menu zakładkę OSOBY.

Gdy poszukujesz informacji o podmiocie lub jednostce (np. radzie, komisji, wydziale urzędu, sołectwie, jednostce organizacyjnej), to skorzystaj z zakładki STRUKTURA.

Wszystkie inne informacje znajdziesz w zakładce DOKUMENTY.

Możesz również skorzystać z opcji SZUKAJ.